Bạch kim cố gắng làm mới sự tiêu cực - Phân tích - 7-10-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã hình thành làn sóng tiêu cực mới vào ngày hôm qua để di chuyển khỏi ngưỡng cản 920,00, nhận thấy mức thu thập thông tin của nó xuống dưới đường trung bình động 55 để củng cố sự thống trị của xu hướng giảm dự kiến ​​trước đó.

Lưu ý rằng các tín hiệu xung lượng âm liên tục ngẫu nhiên sẽ làm tăng cơ hội giảm đối với các trạm chính ở mức 830,00 và 727,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 895,00 đến 830,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm