Giá đồng biến động theo chiều hướng tiêu cực - Phân tích - 7-10-2020


Economy analysis


Giá đồng tiếp tục dao động trong mức tiêu cực do sự ổn định của nó dưới ngưỡng kháng cự chính ở mức 3.1000, ngoài mức 2.9900 tạo thành rào cản bổ sung như xuất hiện trên biểu đồ.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi để thu thập lại động lượng tiêu cực để tìm cách tiếp tục đà giảm và nhấn vào đường trung bình động 55 ở mức 2,8400 ban đầu, sau đó cố gắng kiểm tra 2,7650.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3.0000 đến 2.8400

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm