USDCHF kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 07-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF bật lên rõ ràng sau khi dựa vào đường hỗ trợ xuất hiện trên biểu đồ, để kiểm tra mức kháng cự quan trọng 0,9192 hiện tại, kèm theo stochastic đi vào vùng quá mua, trong khi EMA50 gặp ngưỡng kháng cự đã đề cập để thêm sức mạnh .

Do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng ta kỳ vọng xu hướng giảm giá sẽ phục hồi và tiếp tục xu hướng giảm trong các phiên sắp tới và mục tiêu bắt đầu ở mức 0,9135 và mở rộng đến 0,9010 sau khi vượt qua , nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ dưới 0,9192 để tiếp tục đà giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 0,9100 và mức kháng cự 0,9230.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm