AUDUSD đạt mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 07-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã thành công để đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 0,7100 và ổn định ở gần nó, chờ đợi sự suy giảm nhiều hơn để vượt qua mức này và mở đường để hướng tới mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là 0,6964.

Do đó, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn hợp lệ và hoạt động trừ khi giá phục hồi để phá vỡ mức 0,7190 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay nằm giữa hỗ trợ 0,7050 và 0,7170

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm