Bạch kim cần vi phạm đường trung bình - Phân tích - 10-7-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã kết thúc đợt tăng giá gần đây bằng cách ghi mức 860,00, để giải quyết dưới mức trung bình động 55 tạo ra một trở ngại chống lại các nỗ lực tăng giá, do đó, giá cần vượt qua rào cản này để xác nhận việc chuẩn bị để ghi lại các mục tiêu chính, nằm trong khoảng 915.00, sau đó là 980.00. tại 760.00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 820.00 đến 900.00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish