Giá dầu Brent giữ mức ổn định tiêu cực - Phân tích - 07-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã cung cấp các giao dịch tích cực vào ngày hôm qua và cố gắng phá vỡ đường kháng cự xuất hiện trên biểu đồ, nhưng nó đã quay trở lại giải quyết bên dưới nó, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong ngày và ngắn hạn, chờ đợi kiểm tra mức 40,00 ban đầu, lưu ý rằng việc phá vỡ mức này được coi là chìa khóa để mở rộng sóng giảm chạm tới mức 36,00.

Mặt khác, lưu ý rằng việc vi phạm 42,10 và giữ ở trên nó sẽ đẩy giá cố gắng lấy lại xu hướng tăng chính và hướng tới đạt được các mục tiêu tích cực bắt đầu ở mức 44,10 và mở rộng đến 46,43.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa Hỗ trợ 40,00 và kháng cự 41,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm