Giá bạc hoàn thành mô hình tiêu cực - Phân tích - 07-10-2020


Economy analysis


Giá bạc giao dịch với sự tiêu cực mạnh vào ngày hôm qua sau khi thành công phá vỡ đường hỗ trợ của nêm tăng được đề cập trong các báo cáo gần đây của chúng tôi, để giải quyết dưới 23,60, hỗ trợ tiếp tục tổng quan giảm giá của chúng tôi một cách hiệu quả trong các phiên sắp tới, mở đường cho 22,13 là trạm chính tiếp theo.

Do đó, chúng tôi đang chờ đợi sự sụt giảm nhiều hơn ngày hôm nay, lưu ý rằng việc vi phạm mức 23,60 theo sau là 24,15 mức sẽ ngăn chặn sự suy giảm đề xuất và đẩy giá tham quan 25,06 khu vực trước khi có bất kỳ nỗ lực giảm mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 22,50 và kháng cự 24,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm