Giá vàng chạm mục tiêu tiêu cực đầu tiên - Phân tích - 07-10-2020


Economy analysis


Giá vàng đã đối mặt với áp lực tiêu cực mạnh vào ngày hôm qua để phá vỡ mức 1901,80 và đạt được mục tiêu tiêu cực được chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1877,00, hỗ trợ việc tiếp tục kịch bản xu hướng giảm dự kiến ​​trong ngày và ngắn hạn, chờ đợi sự suy giảm nhiều hơn về mức 1860,80 đại diện cho mục tiêu tiếp theo của chúng tôi.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm giá trong thời gian tới được hỗ trợ bằng cách di chuyển xuống dưới đường EMA50, lưu ý rằng sự tiếp tục của sự sụt giảm dự kiến ​​phụ thuộc vào mức giá ổn định dưới 1901,80 và mức quan trọng nhất dưới 1915,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1860,00 và kháng cự 1900,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm