USDCAD đang phục hồi - Phân tích - 07-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã giao dịch với sự tích cực rõ ràng vào ngày hôm qua để tiếp cận mức kháng cự chính 1.3362, nhận thấy rằng stochastic mất đà tích cực rõ ràng để hiển thị các tín hiệu mua quá mức, điều này thúc đẩy giá giảm ngay bây giờ, giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực trong ngày cơ sở ngắn hạn, đặt mục tiêu 1.3150, tiếp theo là 1.3100 mức là các trạm chính tiếp theo.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng vi phạm 1.3362 và giữ ở trên nó sẽ ngăn chặn đà giảm dự kiến và đẩy giá để đạt được mức tăng bổ sung trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3250 và kháng cự 1.3360.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm