Không có tin tức nào về USDJPY - Phân tích - 07-10-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY không cho thấy bất kỳ động thái mạnh mẽ nào trong các phiên trước và tiếp tục dao động quanh đường EMA50, điều này giữ cho tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi vẫn hợp lệ như hiện tại mà không có bất kỳ thay đổi nào, mục tiêu kiểm tra 106,44 ban đầu, nhắc bạn rằng điều này là quan trọng giữ trên 105,20 để tiếp tục đà tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 105,00 và kháng cự 106,30

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng