GBPUSD phá vỡ hỗ trợ - Phân tích - 07-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã phá vỡ đường hỗ trợ trong ngày của kênh tăng giá rõ ràng và đóng nến hàng ngày bên dưới nó, điều này khiến giá chịu áp lực tiêu cực dự kiến ​​trong các phiên sắp tới, trên đường chạm ngưỡng 1.2705 như một mục tiêu tiêu cực tiếp theo.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay, lưu ý rằng việc vi phạm 1.2925 sẽ đẩy giá phục hồi và cố gắng vi phạm 1.3000 một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2790 và kháng cự 1.2960.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm