EURUSD kiểm tra hỗ trợ - Phân tích - 07-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã kết thúc ngày hôm qua với sự tiêu cực rõ ràng để kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng 1.1720, đi kèm với stochastic đi vào vùng quá bán, chờ đợi để thúc đẩy giá phục hồi theo hướng tăng và tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mà mục tiêu của nó bắt đầu ở 1.1870.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan tích cực của mình với điều kiện giá ổn định trên 1.1720, vì việc phá vỡ mức này sẽ ép giá quay trở lại đường hướng giảm giá điều chỉnh và đầu hướng tới 1.1540 như một trạm điều chỉnh tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1670 và kháng cự 1.1830.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng