Cập nhật: Giá vàng tiếp tục đà giảm


Economy analysis


Giao dịch giá vàng bật xuống mạnh mẽ sau khi rào cản 1918.00 hình thành mức kháng cự vững chắc chống lại những nỗ lực tích cực gần đây của giá, để bắt đầu tấn công mức 1901.80 và cố gắng phá vỡ nó, hỗ trợ tiếp tục xu hướng giảm được đề xuất gần đây, lưu ý rằng mục tiêu của chúng tôi bắt đầu ở mức 1877.00 sau bằng 1860,90 cấp, trong khi giữ dưới 1918,00 thể hiện điều kiện quan trọng để đạt được các mục tiêu đề xuất.