Giá đồng cung cấp tích cực gần - Phân tích - 10-7-2020


Economy analysis


Giá đồng cung cấp mức đóng tích cực trên mức 2.8050 để xác nhận chuyển sang đường tăng mới và cho phép chúng tôi chờ ghi lại các mục tiêu tích cực mới bằng cách di chuyển tới các mức 2.9000 và 2.9840.

Ngoài ra, biến động liên tục ngẫu nhiên trong các khu vực mua quá mức hỗ trợ tổng quan tăng giá bằng cách cung cấp động lực tích cực và cho phép giá có cơ hội tiếp tục cuộc tấn công tăng giá.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng từ 2,7840 đến 2,9000

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish