Comcast trả lại cao hơn - Phân tích - 06-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Comcast tăng trở lại trong bối cảnh hỗ trợ tích cực từ đường SMA 50 ngày và với sự thống trị của xu hướng tăng trung hạn, đánh dấu mức lợi nhuận 1,46%, với các tín hiệu tiêu cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến mức kháng cự quan trọng là 47,45.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng