Cisco tăng trong bối cảnh áp lực tiêu cực - Phân tích - 06-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Cisco Systems đã tăng 0,78% trong phiên trước, trong bối cảnh áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày, với các tín hiệu tiêu cực từ RSI, khi cổ phiếu ổn định quanh mức hỗ trợ 38,55, tương ứng với tỷ lệ 61,8% của mức thoái lui Fibonacci các mức cho một làn sóng tăng dần trong trung hạn (từ 32,39 đến 48,43).

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ trở lại thấp hơn, nhắm mục tiêu hỗ trợ tiếp theo là 36,13, chiếm tỷ lệ 76,8% của các mức thoái lui tương tự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm