eBay kết thúc cao hơn một cách thận trọng - Phân tích - 06-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của eBay đã tăng 0,17% trong phiên trước trong bối cảnh áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày, được phản hồi bởi các tín hiệu tích cực từ RSI, trong bối cảnh xu hướng giảm ngắn hạn chiếm ưu thế, đồng thời cố gắng bù đắp một số khoản lỗ.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ trở lại thấp hơn, nhắm mục tiêu đến vùng hỗ trợ 46,71.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm