Cập nhật: Dầu thô vi phạm kháng cự


Economy analysis


Giá dầu thô phục hồi mạnh mẽ để vượt qua mức 39,95 và cố gắng giữ trên mức đó, điều này cho thấy đầu giá sẽ quay đầu tăng và đạt được nhiều mức tăng hơn trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc đóng nến hàng ngày trên mức đã đề cập sẽ thúc đẩy giá đến 43,05 là mục tiêu tích cực tiếp theo, trong khi giao dịch dưới mức đó một lần nữa sẽ kích hoạt lại kịch bản xu hướng giảm mà mục tiêu đầu tiên của nó nằm ở 37,45.