Cập nhật: Giá vàng tấn công ngưỡng kháng cự


Economy analysis


Giá vàng giao dịch tích cực để tấn công mức kháng cự quan trọng 1918,00, điều này khuyến cáo sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc tiếp tục tăng và vượt qua mức này sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất gần đây và dẫn giá đến thăm 1934,86 như một tích cực tiếp theo trong khi giá cần phá vỡ 1901,80 để củng cố cơ hội tiếp tục xu hướng giảm giá mà các mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 1877,00, tiếp theo là 1860,80.