Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 06-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD tăng trở lại theo xu hướng giảm sau khi kiểm tra mức 0,7190 vào sáng nay, để giữ cho xu hướng giảm tích cực cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi tiêu cực ngẫu nhiên xuất hiện rõ ràng trong khung thời gian 4 giờ, chờ hướng tới mức 0,7100 và tiếp theo là mức 0,6964 như tiếp theo các mục tiêu chính, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ dưới 0,7190 để tiếp tục giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7130 và 0,7230

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm