Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 06-10-2020


Economy analysis


Phạm vi hẹp chi phối giao dịch giá dầu Brent kể từ buổi sáng, dao động quanh đường EMA50 và miễn là giá dưới 42,20, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi tiêu cực ngẫu nhiên, nhắc bạn rằng chúng tôi đang chờ đợi để truy cập 40,00 theo sau là 36,00 mức như các trạm chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,00 và kháng cự 42,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm