Cập nhật giữa ngày cho Dầu thô 06-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô dao động quanh đường EMA50 kể từ buổi sáng, chờ kích hoạt hiệu ứng tiêu cực của các tín hiệu ngẫu nhiên, sau đó tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​cho ngày hôm nay, điều này phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới mức 39,95, trong khi mức giá thấp nhất của nó bắt đầu ở mức 37,45 và mở rộng đến 36,10.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 38,00 hỗ trợ và 40,50 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm