Cập nhật giữa trưa cho Silver 06-10-2020


Economy analysis


Giá bạc dao động trong biên độ chặt chẽ kể từ buổi sáng, chờ phá vỡ mức 23,90 để có động cơ tiêu cực có thể hỗ trợ kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, điều này sẽ cho phép giá vượt qua 23,60 và tăng lên mức 22,13. thể hiện mục tiêu tiêu cực tiếp theo của chúng tôi.

Nhìn chung, mức giảm sẽ vẫn được đề xuất cho ngày hôm nay với điều kiện là giá cả ổn định dưới 24,50.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 23,50 và kháng cự 24,80.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm