USDCHF đạt được một số lợi ích - Phân tích - 10-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã giao dịch tích cực vào ngày hôm qua để kiểm tra mức kháng cự của kênh giảm giá trong ngày xuất hiện trên biểu đồ và EMA50 đáp ứng mức kháng cự này để tăng thêm sức mạnh cho nó, trong khi stochastic cho thấy các tín hiệu mua quá mức rõ ràng hiện nay.

Do đó vi phạm 0,9456 và giữ trên nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,9350 hỗ trợ đến 0,9480. xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish