Cập nhật giữa trưa cho Vàng 06-10-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy xu hướng giảm nhẹ hiện đang cố gắng thu thập thông tin về mức 1901,80 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phá vỡ mức này để xác nhận sự tiếp tục của xu hướng giảm dự kiến ​​cho ngày hôm nay, mục tiêu là 1877,00, tiếp theo là 1860,80 các mức như các trạm chính tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm cho các phiên sắp tới miễn là mức 1918.00 vẫn còn nguyên, lưu ý rằng ngẫu nhiên thúc đẩy giá đạt được giảm nhiều hơn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1880,00 và kháng cự 1925,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Giảm