Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 06-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy một số xu hướng giảm bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên và nó có thể kiểm tra lại mức kháng cự bị phá vỡ của kênh giảm trước khi quay đầu tăng trở lại.

Nói chung, chúng tôi vẫn đề xuất tiếp tục xu hướng tăng trong các phiên sắp tới với điều kiện giá ổn định trên 1.1720, được hỗ trợ bởi đường EMA50 mang giá từ bên dưới, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính của chúng tôi bắt đầu từ 1.1870 và kéo dài đến 1.2011.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1720 và kháng cự 1.1900.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng

< div>