EURJPY trì hoãn sự sụt giảm - Phân tích - 6-10-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã hình thành một làn sóng tăng mạnh trong giao dịch ngày hôm qua, để ổn định trên mức 124,40 để trì hoãn cuộc tấn công tiêu cực, để tăng cơ hội hình thành giao dịch điều chỉnh tăng giá trong thời gian gần và trung bình.

nỗ lực ngẫu nhiên để đạt đến mức quá mua hỗ trợ đề xuất tích cực tạm thời, để kỳ vọng giới hạn giao dịch trong khoảng 125,30, trong khi hỗ trợ ban đầu ổn định ở 123,40, chờ vượt qua các mức này để phát hiện xu hướng chính trong giao dịch tương lai.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123,40 đến 125,30

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Dao động trong xu hướng giảm giá