GBPJPY trì hoãn tiêu cực - Phân tích - 6-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã đầu hàng trước áp lực tích cực thường xuyên vào ngày hôm qua, để nhận thấy việc vượt qua 136,70 và xác nhận hoãn cuộc tấn công tiêu cực, để bắt đầu hình thành sóng tăng điều chỉnh bằng cách chạm vào 137,42.

Sự ổn định tích cực thường xuyên trên 136,70 và các tín hiệu xung lượng tích cực liên tục ngẫu nhiên xác nhận mức độ tích cực tạm thời, kỳ vọng sẽ tiến tới mức 139,00 và kiểm tra mức kháng cự quan trọng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 136,40 và 138,35

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng