Bạch kim chậm - Phân tích - 6-10-2020


Economy analysis


Giá bạch kim di chuyển chậm gần đây do sự dao động của nó gần đường trung bình động 55 tại 880,00, trong khi sự ổn định tiêu cực dưới ngưỡng cản ban đầu 920,00 cùng với các tín hiệu xung lượng âm liên tục ngẫu nhiên cho phép chúng tôi tiếp tục đề xuất các nỗ lực giảm giá cho đến khi đạt 830,00, đồng thời vượt nó có thể mở rộng giao dịch lên mức 727,00 trong giai đoạn sắp tới.

Bất kỳ nỗ lực nào để tăng trên 920,00 và giữ ở trên nó sẽ hủy bỏ tổng quan tiêu cực và cung cấp cho giá động cơ tích cực để bắt đầu tăng về phía 980,00 theo sau là 1040,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 920,00 đến 830,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm