USDCHF tiếp cận mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 06-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF cho thấy xu hướng giảm giá nhiều hơn để dần dần tiếp cận mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 0,9110, giảm dưới áp lực tiêu cực liên tục đến từ đường EMA50, chờ vượt qua mức đã đề cập để mở đường hướng tới 0,9010 như một trạm tiếp theo. / p>

Do đó, tổng quan về xu hướng giảm giá của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị trừ khi vi phạm mức 0.9192 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm giữa mức hỗ trợ 0,9080 và mức kháng cự 0,9190.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm