AUDUSD đang theo dõi chặt chẽ - Phân tích - 06-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã không cho thấy bất kỳ động thái mạnh nào kể từ ngày hôm qua và miễn là giá dưới 0,7190, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn được đề xuất trong các phiên sắp tới, mục tiêu là 0,7100 sau đó là 0,6964 mức, lưu ý rằng việc vi phạm 0,7190 sẽ chặn đà giảm dự kiến ​​và dẫn đến giá quay đầu tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7130 và 0,7230

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm