Giá dầu Brent đối mặt với hỗ trợ vững chắc - Phân tích - 06-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent không thể quản lý để xác nhận phá vỡ mức 40,00, để giao dịch với sự tích cực rõ ràng và ổn định quanh đường EMA50, khi nó di chuyển gần ngưỡng kháng cự của xu hướng giảm điều chỉnh xuất hiện trên biểu đồ, trong khi stochastic cho thấy các tín hiệu mua quá mức rõ ràng và tiêu cực tín hiệu trùng lặp trên khung thời gian bốn giờ.

Do đó, chúng tôi tin rằng cơ hội hợp lệ để tiếp tục xu hướng giảm trong ngày và ngắn hạn và các mục tiêu bắt đầu ở 40,00 và mở rộng đến 36,00, trong khi đạt được chúng yêu cầu giữ dưới 42,20.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,00 và kháng cự 42,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm