AUDUSD trở lại để kiểm tra đường trung bình - Phân tích - 10-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy giao dịch tiêu cực kể từ ngày hôm qua, để kiểm tra EMA50 một lần nữa, trong khi stochastic bắt đầu cung cấp các tín hiệu tích cực mà chúng tôi đang chờ để hỗ trợ đẩy giá tiếp tục kịch bản tích cực được đề xuất gần đây, nhắm mục tiêu kiểm tra mức 0,7064 như một trạm tiếp theo.

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc tiếp tục áp suất âm và phá vỡ 0,6870 sẽ ngăn mức tăng đề xuất và nhấn vào giá để đạt được mức giảm nhiều hơn trong các phiên sắp tới. Bullish