Giá bạc cố gắng phục hồi - Phân tích - 06-10-2020


Economy analysis


Giá bạc đã cung cấp các giao dịch tích cực vào ngày hôm qua, nhưng chúng tôi nhận thấy điểm yếu của động lượng tăng trong các nỗ lực tăng, hạn chế các giao dịch trong mô hình nêm tăng tiềm năng, hỗ trợ cơ hội tiếp tục các giao dịch tiêu cực trong các phiên sắp tới và giá cần phải phá vỡ 23,90 để kích hoạt mức đã đề cập, tiếp theo là mở đường để đi đến mục tiêu chính của sóng giảm dự kiến ​​ở mức 22,13.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng sự thống trị của xu hướng giảm ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi tiêu cực ngẫu nhiên, lưu ý rằng việc vi phạm 24,50 sẽ đẩy giá kiểm tra mức kháng cự quan trọng 25,06 trước khi có bất kỳ nỗ lực giảm mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm giữa mức hỗ trợ 23,50 và mức kháng cự 24,80.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm