Giá vàng đạt một số mức tăng - Phân tích - 06-10-2020


Economy analysis


Cuộc biểu tình tăng giá của vàng đã dừng lại tại đường kháng cự xuất hiện trên biểu đồ, để bắt đầu cung cấp các giao dịch tiêu cực cho thấy giá đang trên đường tiếp tục xu hướng giảm trong ngắn hạn, được hỗ trợ bởi tín hiệu chồng chéo tiêu cực được cung cấp bởi stochastic , chờ phá vỡ 1901,80 để giảm bớt sứ mệnh hướng tới các mục tiêu chính của chúng tôi, bắt đầu từ 1877,00, tiếp theo là 1860,80.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên chứng kiến ​​các giao dịch tiêu cực trong các phiên sắp tới trừ khi vi phạm Mức 1918,00 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1880,00 và kháng cự 1925,00.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm