USDCAD thu thập thông tin xuống dưới - Phân tích - 06-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD cho thấy các giao dịch tiêu cực nhẹ nhàng di chuyển dần ra khỏi vùng hỗ trợ bị phá vỡ của kênh tăng giá, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu chờ đợi của chúng tôi bắt đầu ở mức 1.3150, tiếp theo là 1.3100.

Chúng tôi nhắc bạn rằng sự tiếp tục của sóng giảm giá được đề xuất tạo điều kiện ổn định giá dưới 1.3362.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3170 và kháng cự 1.3300.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm