USDJPY ổn định - Phân tích - 06-10-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY cho thấy giao dịch đi ngang và chặt chẽ kể từ ngày hôm qua, giải quyết xung quanh 105,65, do đó, không có thay đổi đối với kịch bản xu hướng tăng phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 105,20, chờ kiểm tra mức 106,44, lưu ý rằng tiêu cực hiện tại ngẫu nhiên có thể áp giá để cung cấp các giao dịch tiêu cực tạm thời trước khi tiếp tục mức tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 105,00 hỗ trợ và 106,30 kháng cự

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng