EURUSD xác nhận vi phạm - Phân tích - 06-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã xác nhận việc phá vỡ ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá sau khi đóng nến hàng ngày phía trên nó, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng giá trong ngày và ngắn hạn, và con đường hướng tới các mục tiêu tích cực của chúng tôi bắt đầu từ 1.1870 và mở rộng để đạt mức cao nhất được ghi nhận gần đây vào 1.2011.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan về xu hướng tăng giá trong các phiên sắp tới, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 1.1720 để tiếp tục đà tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1720 và kháng cự 1.1900.

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Tăng giá