Cập nhật: EURUSD vượt qua ngưỡng kháng cự của kênh


Economy analysis


Cặp EURUSD đã thành công trong việc phá vỡ ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá và phục hồi trở lại để tiếp cận ngưỡng 1.1800, hỗ trợ việc tiếp tục hiệu quả tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi trong giai đoạn sắp tới, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi bắt đầu ở mức 1.1870 và kéo dài đến 1.2011, trong khi đạt được chúng yêu cầu giữ trên 1,1720.