Cập nhật: Giá dầu thô tấn công ngưỡng kháng cự


Economy analysis


Giá dầu thô được giao dịch với mức tích cực mạnh để phá vỡ mức 38,80 và cố gắng giữ trên mức đó, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì giá đang trên đường lấy lại xu hướng tăng và đạt được các mục tiêu tích cực bắt đầu từ 39,90 và mở rộng đến 40,60, lưu ý rằng việc phá vỡ 38,80 sẽ ngăn chặn đà tăng giá và đặt giá dưới áp lực tiêu cực một lần nữa.