Cập nhật: Giá vàng xuyên thủng ngưỡng kháng cự


Economy analysis


Giá vàng phục hồi mạnh mẽ để phá vỡ mức 1901,80 theo sau là mức 1911,00 và cố gắng giữ trên mức đó, điều này cho thấy giá đang trên đường tăng và đạt được mức tăng bổ sung trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc củng cố trên mức cuối cùng mức này sẽ đẩy giá kiểm tra 1934,86 như một mục tiêu chính tiếp theo, trong khi giao dịch dưới mức 1901,80 một lần nữa sẽ kích hoạt lại kịch bản xu hướng giảm nhắm mục tiêu 1877,00, tiếp theo là mức 1860,80 chủ yếu.