Oracle tìm kiếm đáy để đưa nó lên cao hơn - Phân tích - 05-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Oracle đã giảm 1,42% trong phiên vừa qua trong khi đang tìm kiếm mức đáy để phục hồi nó cao hơn một lần nữa, đồng thời giao dịch bên cạnh đường xu hướng tăng trung hạn chính, với sự hỗ trợ tích cực từ SMA 50 ngày, bị chống lại bởi các tín hiệu tiêu cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ trở lại cao hơn, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự chính là 62,35, với điều kiện hỗ trợ 57,27 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng