AMD cố gắng thoát khỏi tình trạng bão hòa mua quá mức - Phân tích - 05-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu AMD đã giảm 3,61% trong phiên cuối cùng do chốt lời trong khi thu thập động lực để giúp nó tăng trở lại, khi cổ phiếu thoát khỏi tình trạng bão hòa quá mua trong RSI, trong bối cảnh xu hướng tăng chính trong trung và ngắn hạn chiếm ưu thế. , với sự hỗ trợ tích cực từ SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại, nhắm tới ngưỡng kháng cự 94,17.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng