Amazon nhượng bộ trước áp lực tiêu cực - Phân tích - 05-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Amazon đã giảm 2,99% trong phiên cuối cùng sau khi chạm vào ngưỡng kháng cự của đường SMA 50 ngày, với các tín hiệu tiêu cực từ RSI, cho thấy sự phân kỳ tiêu cực, trong bối cảnh làn sóng ngắn hạn giảm giá đang chiếm ưu thế.

Do đó, chúng tôi dự đoán cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm vào mức hỗ trợ quan trọng là 2.887.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm