Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 05-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD ổn định dưới 0,7190, do đó, tổng quan về xu hướng giảm sẽ vẫn có giá trị cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi phạm vi ngẫu nhiên đến các vùng mua quá mức, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi của chúng tôi bắt đầu ở mức 0,7100 và mở rộng đến 0,6964.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7130 và 0,7230

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm