Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 05-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent giao dịch tích cực để tấn công mức 40,00 và cố gắng giữ trên mức đó, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì xác nhận sự vi phạm sẽ dẫn đến giá quay đầu tăng và cố gắng lấy lại xu hướng tăng chính, trong khi ngẫu nhiên mất đi động lực tích cực để hỗ trợ cơ hội phục hồi theo chiều hướng giảm giá và tiếp tục xu hướng giảm giá, lưu ý rằng giao dịch dưới 40.00 đại diện cho điều kiện quan trọng để tiếp tục kịch bản tiêu cực nhắm mục tiêu 37.12, theo sau là 36.00 như các trạm chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,50 và kháng cự 41,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm