Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 05-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô giao dịch tích cực để kiểm tra 38,11 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải giữ dưới mức này để giữ cho kịch bản xu hướng giảm hoạt động trong ngày hôm nay, vì việc phá vỡ mức này và tiếp theo là phá 38,80 sẽ đẩy giá lên chuyển sang tăng và đạt được các mục tiêu tích cực bắt đầu ở mức 39,90 tiếp theo là 40,60, trong khi mục tiêu tiêu cực của sóng giảm dự kiến ​​nằm ở 37,00, theo sau là 36,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay nằm giữa hỗ trợ 36,00 và kháng cự 38,80.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm tổng thể