Cập nhật giữa trưa cho Silver 05-10-2020


Economy analysis


Giá bạc không cho thấy bất kỳ động thái mạnh mẽ nào kể từ buổi sáng, tiếp tục dao động quanh đường EMA50, do đó, không có thay đổi đối với kịch bản xu hướng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 24,20, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu của chúng tôi bắt đầu bằng cách phá vỡ 23,60 để mở đường tăng về phía 22,13, đại diện cho trạm chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 23,00 hỗ trợ và 24,60 kháng cự .

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm