Giá dầu thô phá vỡ sự hỗ trợ - Phân tích - 10-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô xác nhận đã phá vỡ đường hỗ trợ xuất hiện trên biểu đồ và giải quyết với mức đóng cửa hàng ngày bên dưới nó, để kích hoạt kịch bản xu hướng giảm giá trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, trên đường đạt được các tiêu đề âm bắt đầu từ 37,50 và mở rộng đến 36.10.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên chứng kiến ​​nhiều giao dịch tiêu cực hơn trong các phiên sắp tới, được hỗ trợ bằng cách di chuyển bên dưới EMA50, xem xét việc vi phạm 40,40 sau 40,80 ngăn chặn sự suy giảm dự kiến ​​và khiến giá chuyển sang tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 37,50 và kháng cự 40,80. >

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish