Nhóm thành phố bắt đầu phục hồi - Phân tích - 01-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của City Group đã tăng 1,61% trong phiên cuối cùng sau khi mức hỗ trợ quan trọng 50,68 giữ vững, với áp lực từ SMA 50 ngày, trong khi giao dịch cùng với đường xu hướng ngắn hạn đi lên. Do đó

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish